dilluns, 21 de juny de 2010

Movistar i la manca de cobertura i responsabilitat a Olp, Pallars Sobirà

La Concepció de Sibilia, en nom de l'Asociació de Veïns, m'ha demanat publicar aquesta informació referent a la cobertura de Movistar al Pallars Sobirà i concretament a Olp.


Aquest és el missatge:


"Des del darrer missatge enviat abans de Nadal 2009 hem seguit fent gestions i queixant-nos per la manca de cobertura de Movistar. Ens consta que alguns de vosaltres ho heu fet també, ja sia per telèfon o per escrit.


Com no hi hagut millora en el servei, us proposem presentar plegats una queixa formal a través de l’Agencia Catalana del Consum, la qual disposa d’uns impresos gratuits, (es poden demanar a qualsevol oficina, a Sort es troba al Consell Comarcal, a Olp el Jaume de Besan també en té uns quants) que cal complimentar amb:


1.-Identificació de l’establiment:

2.- Les dades personals, el número de mòbil

3.- Fets i circumstàncies de la denuncia

4.- Petició del consumidor

5.- Documents que s’adjunten

6.- Observacions de l’establiment.


Signatura


Se’n pot presentar un per cada telèfon. Quants més millor. Ho acompanyaríem d’un informe, molt favorable, de l’oficina de defensa del consumidor, de les respostes que tinguem escrites de Movistar, i també d’una carta de l’Associació de Veïns d’Olp.

Aquesta iniciativa l’hem pres a instàncies de la mateixa companyia de continuar queixant-nos, perquè com no és un dret bàsic... si no es demana amb insistència no s’obté ni l’ampliació de cobertura ni la nova estació base. Sembla ser, és el que manca per tal de tenir cobertura a Olp.


També sembla que Madrid, cada mes verifica si existeix alguna petició, si no tenen constància de reclamació, o queixa, no es canvia ni modifica res.


Per tal d’agilitzar el tema, us adjunto còpia de la reclamació/denúncia que havia presentat. Abans de prendre aquesta decisió. No és cap model, cadascú que ho redacti com bé li sembli, però si us serveix, al menys que no us calgui buscar el CIF de Telefonica Moviles España, S.A.


És important d’insistir en què fa dos o tres anys teníem un bon servei. Com també adjuntar a cada reclamació, si les teniu fotocopia de factures o contractes.


Seria convenient fixar-nos un termini de recollida de formularis. Seria possible entregar-los a mitjans de juliol? Podríem centralitzar l’operació a Olp, entregar-los al Jaume de Besan, o deixar-los a la bústia de casa meua (garatge de Sibilia)"


Una salutació

Concepció Canut